Design a site like this with WordPress.com
Get started

Velkommen til Gjeldokk

På gården Gjeldokk i Ål i Hallingdal finner du hestesenter, angus og alle de andre dyrene våre! Her er det muligheter for rideopplevelser og undervisning i ulike grener innen hest. Periodevis har vi også salg av produkter fra våre angus, som i sommermånedene er å se på fjellbeite under Reineskarvet.